Wednesday, January 14, 2015

Pendidik Perakaunan yang berintegritiPendidik yang berintergriti perlu untuk mendorong dan menggalakkan pelajar yang telah memilih bidang perakaunan sebagai kerjaya serta memenuhi permintaan majikan disamping untuk memahirkan bakat atas minat terhadap perakaunan.

Statistik menunjukkan negara kita memerlukan lagi sekurang-kurangnya 60,000 akauntan bertauliah menjelang 2020 bagi memenuhi aspirasi negara bagi menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi dan bermodal kan rakyat yang berpengetahuan tinggi dalam menguruskan ekonomi keluarga.

Untuk mencapai objektif ini, Institut Akauntan Malaysia ( MIA ) bersama-sama dengan Persatuan Akauntan Bertauliah ( ACCA ) Malaysia baru-baru ini menjalankan satu seminar untuk guru-guru perakaunan dan kaunselor bertujuan untuk berkongsi pengetahuan dengan mereka mengenai prospek profesion perakaunan.

Menurut Johan Idris , Presiden MIA dan KPMG selaku rakan pengurusan , motivasi dan menggalakkan pelajar untuk mengikuti kursus perakaunan adalah satu cara untuk meningkatkan bilangan akauntan di negara ini.

Johan percaya bahawa pendidik boleh memainkan peranan mereka dengan mencadangkan perakaunan sebagai pilihan kerjaya yang baik kepada pelajar . Seseorang yang mempunyai kelulusan perakaunan mempunyai pilihan untuk menceburi pelbagai bidang. Malaysia mempunyai ruang yang cukup untuk menyerap lebih banyak akauntan . 

Menurut Johan, Singapura yang mempunyai penduduk seramai lima juta mempunyai kira-kira 30,000 akauntan manakala Australia dengan jumlah penduduk 28 juta mempunyai 150,000 akauntan .

"Manakala di Malaysia, dengan jumlah penduduk 30 juta kita hanya mempunyai lebih daripada 30,000 akauntan berdaftar dengan MIA", Katanya.

"Seseorang yang mendapat gelaran Akauntan Bertauliah adalah mereka yang mempunyai kelebihan 'thetechnical', merupakan kemahiran ihsanniah yang menjadi permintaan tinggi kepada ramai majikan. Mendapatkan kelayakan Akauntan Bertauliah akan membawa perubahan terutama apabila ia datang kepada anda memperolehi pekerjaan yang tepat ,"kata Nuraini Ismail , Naib presiden Perbendaharaan PETRONAS.